UITGEWERKTE VOORBEELDEN VOOR OEFENING IN DEN VELDDIENST IV Algemeen denkbeeld. In Si Moga ten Oosten van Sajang (zie de bladen E en F 5 der krijgsspelkaart) bivouakeert eene colonne die aanvulling gevraagd heeft van haren voorraad infanterie-munitie, rijst en slachtvee Met de bevolking der geheele landstreek, door de krijgsspelkaart voorgesteld, verkeereu wij op voet van oorlog. Toestand van het terrein. De sawahs zijn droog. De bruggen zijn voor zoover bekend niet vernield. Vrouwen en kinderen hebben de kampongs verlaten. Het water uit de niet doorwaadbaar onderstelde Tji-Bobla kan zonder gevaar voor de gezondheid gedronken worden. De handeling valt voor omstreeks volle maan. Opdracht. Een detachement, sterk 2 officieren, 2 Eur. sergeanten, 2 id. korporaals, 23 id. fuseliers, 2 Inl. sergeanten, 1 id. korporaal, 1 id. hoornblazer en 48 id. fuseliers, moet op den 6en October van uit X (ergens ten Noord-Westen buiten de kaart) naar de colonne in Si Moga overbrengen 20 draagbare munitiekistjes met infanterie-patronen, 1000 K.G. rijst en 4 slachtossen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 299