329 „Hoe kleiner de doelen hoe meer de zorgvuldige opvolging van dit „voorschrift noodig is". VI. Gefechtsmassiges Schiessen. Doel en verdeeling. „Het gefechtsmassiges schiessen is het einddoel van de geheele schiet- „opleiding en derhalve het gewichtigste onderdeel daarvan. „Het heeft ten doel aan officieren, onderofficieren en manschappen „gelegenheid te geven, de bedrevenheid in het schieten te volmaken, „alsook de in het exercitiereglement voor de gevechtsopleiding gegeven „regels onder omstandigheden in practijk te brengen, welke die der „werkelijkheid zooveel mogelijk nabij komen. Het gefechtsmassiges schiessen wordt verdeeld in A. het schieten van den enkelen man B. het schieten met afdeelingen. Beide worden ook wederom verdeeld in voorbereidende oefeningen en oefeningen met scherpe patronen. Bij de eerste dezer oefeningen vinden wij eene opgave van de vuuruitwerking van het individueele schot, die in ons voorschrift schietregels genoemd wordt. Van de voorbereidende oefeningen voor het individueel gevechtschieten wordt gezegd „De gefechtsmassige opleiding van den man volgens de voorschriften „van het exercitiereglement (opleiding tot schutter) vormt tevens de „voorbereiding „Zum Einzelschiessen". Oefeningen met scherpe patronen. In den aanhef wordt hieromtrent het volgende gezegd „De oefeningen, die zelfstandigheid en besluitvaardigheid van den man „bij het individueel schieten bevorderen zullen, vinden plaats tegen „verschillende soorten van figuurschij ven en tegen ruitersehijven. „Opwekkende veronderstellingen van eenvoudigen aard uit den veld dienst of wel van het vuurgevecht bij niet aanwezige vuurleiding „moeten gekozen worden". En nu wordt verder aangegeven hoe die oefening wordt gehouden en wat daarbij in acht te nemen is. 't Is opmerkelijk, dat iu een leger waar, in vergelijking met het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 332