364 Immers neen, daarvoor wordt een stil en afgelegen vertrek gekozen en hoogstens in tegenwoordigheid van enkele adepten, wordt de operatie verricht. Laat het ook bij ons zoo gaan; als de „Intendance-officier" ver meent, dat er zooveel aan het gehalte onzer officieren ontbreekt, laat hij dan in een vertrouwelijke Nota de bewijzen daarvoor aanhalen en de middelen tot verbetering aangeven. Ik voor mij stel genoeg vertrouwen in onzen Chef en in het Legerbestuur, dat zij dan die zaak tot de hunne zullen maken en maatregelen zullen weten voor te stellen, die in de toekomst tot een meer gewenschten toestand zullen leiden. Zoo aangevat, wordt het vuil linnen in familie gewasschen, leeren de andere wapens ons niet geringschatten, worden we in ons gevoel van eigenwaarde niet geschokt en wordt het belang van onzen dienst niet minder goed behartigd. Een Kwartiermeester.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 367