368 Naam en voornamen. Rang bij vertrek der le expeditie. Albrecht, A. E. Aufderheijde, J. A. W. Schweijs, C. E. J. Baron de Bounam de Rijckholt, A. P. A. A. F. Ligt.enberg, H. L. T. Menieman, W. C. van Daalen, J. H. A. Sc heffer, E. C. P.olten, E. H van Sehaik, R. H. de Wit, II. A Blanken, J, G Qandenberger, G. II. A. J. le luitenant, idem. idem. idem. idem. luitenant, idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. Mutatiën of tegenwoordige positie. 14 December 1889 als ma» joor gepensionneerd. 4 Maart 1882 als kapitein vervallen verklaard van zijne militaire charge. 2 October 1878 als kapi tein te Anak Galoeng overleden. 15 Februari 1874 in het bivouak te Penajoengten gevolge van bekomen wonden overleden.. 31 Maart 1885 als kapitein gepensionneerd.. Majoor. 14 December 1873 in het bivouak te Moesapi over leden. 21 September 1891 als kapi tein gepensionneerd. 21 October 1877 als 1° lui tenant te 's Gravenhage overleden. 3 Augustus 188G als kapi tein gepensionneerd. 19 Februari 1874 in den Kraton te Atjeh over leden. 4 September 1882 als le luitenant te 's Graven hage overleden. 18 April 1873 ten gevolge van bekomen wonden overleden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 371