370 Naam en voornamen. Rang bij vertrek Mutatiën of tegenwoordige der 1° expeditie positie. van den Broek, J. J. W. le luitenant. 19 April 1875 als le luite nant op reis naar Neder land overleden. de Vogel, F. H. idem. 7 December 1880 als kapi tein gepensionneerd. Jhr. van der Wijck, J. C. 2° luit.-adjudant. Majoor. Hasselaer, H. A. B. 2e luitenant. 27 October 1873 te Welte vreden overleden. Balfour van Burleigh, idem. 7 Februari 1880 als le H. G luitenant den dienst ver laten met een voort- durenden onderstand. Kuhn, H idem. 13 November 1885 als kapi tein gepensionneerd. Nix, M. J idem. 3 April 1892 als kapitein gepensionneerd. van Son, L. D. M. idem. 7 October 1885 als kapi tein gepensionneerd. Kroesen, W. F idem. 10 Augutus 1891 als kapi tein gepensionneerd met den titulairen rang van majoor. van Veen, P. F. T. idem. 13 Juni 1886 als kapitein te Ruppertsgrün overleden. Ilgen, G. H. L. F. 0. idem. Kapitein. van Stappershoef, H. C. idem. 15 Mei 1878 als le luitenant te Amsterdam overleden. Stutzer, J. J. L. A. idem. 18 Februari 1877 op den marsch tusschen Lamnga en Kota-Radja als lc luitenant overleden. Sanders, J. M idem. 25 September 1880 als 1° luitenant te IJsselstein overleden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 373