371 12° Bataljon Infanterie. Naam en voornamen. Rang bij vertrek der le expeditie. Mutatiën of tegenwoordige positie. van Thiel, J. Gr. Luijmes, A van de Pol, W. H. Lanzing, A. A. F. Nix, L. F Botter, K. M. A. Altenstein, C. H. Nilant, C. W. J. T. Jhr. Trip, O. Z Hejjl, J. H Ruzette, J. E. Popp, J. H. V. Surber, J. Kennedij, H. G. van Trigt, P. luitenant-kolonel. kapitein. idem. idem (gedetacheerd uit Nederland), kapitein. idem. idem. 1° luitenant. idem. 1° luit.-adjudant. le luitenant, idem. idem. idem. 2e luitenant. 24 December 1876 gepen- sionneerd. 3 Mei 1886 als generaal- majoor gepensionneerd. 5 Dec. 1892 als generaal- majoor gepensionneerd. Generaal- majoor bij het leger in Nederland. 14 April 1881 als majoor gepensionneerd. 11 Januari 1883 als majoor gepensionneerd. 6 September 1881 als kapi tein gepensionneerd. 9 September 1876 als kapi tein op reis naar Neder land overleden. 5 October 1880 als kapi tein te Malang overleden. 1 Augustus 1890 als luite nant-kolonel gepension neerd. 4 Juni 1880 als kapitein gepensionneerd. 6 Maart 1888 als kapitein gepensionneerd. 15 April 1873 vóór Atjeh gesneuveld. 15 Mei 1886 als kapitein gepensionneerd. 4 October 1874 den dienst verlaten met een voort- durenden onderstand.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 374