372 Artillerie Naam en voornamen. Hang bij vertrek der le expeditie. Mutatiën of tegenwoordige positie. Engelbert van Bever voorde, T. A Turk, G. J Bischoff' van Iieemskerck, E. W Derks, J. H, Wilken, P. D. W. Ilabbema. J de Brauw, D. J. A. E. Vogelzang, J Eamaer, \V. A. G. Soeterik, T. 2° luitenant, idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. 18 September 1885 als kapi tein gepensionneerd. 27 Mei 1885 als kapitein gepensionneerd. Majoor. 2 Juni 1887 als kapitein gepensionneerd. Majoor. 7 Augustus 1881 als lc luitenant, wegens over gang in burgerlijken dienst, eervol uit 'L. M. mil. dienst ontslagen. Kapitein. 25 Augustus 1874 te Bui tenzorg overleden. 29 September 1876 als lu luitenant, op reis naar Nederland, ter reede van Texel overleden. 10 April 1883 als le luite nant eervol ontslagen met behoud van recht op pensioen. Boumeester, H. G. de Moulin, J. J. K. Staf. luit.-kolonel. lu luit.-adjudant. 6 Juni 1883 als luitenant- generaal gepensionneerd. Luitenant-kolonel bij den generalen staf.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 375