437 patroon belangrijk kleiner. Dit voordeel wordt in Europa op prijs gesteld, omdat het de gelegenheid geeft, de munitie-uitrusting bij don man evenredig te vermeerderen, iets dat ginds van hoog belang is met het oog op de zeer groote bezwaren, verbonden aan de aanvulling der munitie van de in hevig vuurgevecht gewikkelde infanterie- liniën. Bij onze gevechten tegen Inlandsche vijanden levert gelukkig de aanvulling van den patronenvoorraad bij den man uit de reserve munitie der korpsen bijna nimmer zulke groote bezwaren op en is het dus uit dien hoofde onuoodig, het aantal patronen bij den man blijvend te vergrooten. In enkele gevallen kan het wenscheljjk zijn, den trein tot een uiterst minimum te beperken, en daartoe kan het geringere gewicht der munitie dan medewerken, doordat het de gele genheid geeft, den soldaat meer patronen te doen dragen zonder zijn totale belasting op te voeren boven het tegenwoordig cijfer. Maar die gevallen behooren niet tot regel te worden verheven. Integendeel geloof ik, dat van het bedoelde voordeel der kleinere kalibers op veel doelmatiger wijze ten meesten nutte onzer infanterie zal zijn partij te trekken, door zonder of althans zonder belangrijke vermeerdering van het aantal patronen bij den man, de geheele belasting van den soldaat zooveel mogelijk te verminderen. Het gewicht, met verpakking, bedraagt ongeveer van 60 patronen van het Beaumont-geweer 2.6 KG. 70 6.5 mM. 1.8725 70 5 mM. 1.19 Kon dus voor onze infanterie een 5 mM. geweer aangenomen worden, dan zou de tegenwoordige belasting van den soldaat zonder bezwaar, en zelfs met een geringe vermindering van het aantal patro nen, zijn te verminderen met 1.4 KG., een zeker niet te versmaden voordeel. Tegelijkertijd zou dan de hoeveelheid reservemunitie bij de korp sen voor vermeedering, het aantal daarvoor vereischte lastdieren of koeli's voor vermindering vatbaar zijn. Per compagnie vervoert men thans in 8 tweemans-vrachten 6000 patronen. Met 5 tweemans vrachten bereikt men hetzelfde aantal patronen van 6.5 mM. en een aantal'van 10.000 voor het 5 mM. geweer.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 440