"V -A. IR, I -A._ 1835. 1863. 1893. Ixfanterie: Een beetje statistiek. a. Uitzetting; van het korps officieren van het Nederlandsch-Indisch leger. Wij hebben voor do curiositeit eens 3 naamregisters van do officieren der krijgsmacht van Nederlandsch-Indië naast elkaar golegd van de jaren 1835, 1863 en 1893 om na te gaan hoe sterk de uitzetting telkens in dat 30 jarig tijdvak van het officierenaantal is geweest. Ziehier, wat wij bij telling bekwamen; kolonels3 5 4 luitenant-kolonels8 16 31 majoors13 31 33 kapiteins76 152 218 le luitenants110 200 400 id146 260 228 totaal... 356 664 914 Artillerie kolonels1 1 1 luitenant-kolonels.,2 4 6 majoors3 5 9 kapiteins17 31 37 1° luitenants 20 41 58 2e id27 22 29 totaal 70 ,104 140

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 468