515 - b. As evenwijdig a/d ziel Oostenrijksch Werndl. M/78/77 Nederland Snider. c. As evenwijdig en op zijde Engeland Emfield Snider. Frankrijk Fusil a tabattière. Al deze verschil lende geweren te behandelen is overbodig en te tijdroovend. Een tabel van gegevens omtrent eeuige dier geweren is hiernevens gevoegd. Tabel I:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 518