557 den geregeld, dat elk ongeveer zijn beurt krijgt en dat er nooit meer dan een of twee tegelijk afwezig zijn. De officieren zullen zich ter zake onderling moeten verstaan, terwijl de korpscommandant bij verschil van meening of overeenstemming den tijd zal bepalen, dien elk met verlof kan gaan. Zoo geregeld twijfel ik niet aan de goede werking en aan de gunstige gevolgen voor het officierkorps, de dienst zal te opgewekter worden waargenomen naar mate de herinnering aan een vorig en het vooruitzicht op een vol gend verlof aangenamer is, terwijl velen, liever dan met binnenlandsoh verlof wegens ziekte te gaan, hun beurt zullen afwachten om van het hun jaarlijks geschonken recht gebruik te maken. Mei 1893.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 560