565 Op verschillende plaatsen werden steken toegebracht. Bij de bajonet van het geweer M. 71/88 was wel van een zeer geringe zuiging sprake, maar werd de bajonet steeds met weinig moeite verwijderd, bij de bajonet van het geweer van 6.5 raM. was volstrekt geen zuiging te bespeuren. De verwijdering der bajonet was bij beide geweren wel soms moeilijk, wanneer tusschen of in beenderen gestoken werd. Yerder werd voortgegaan (het paard geplaatst dwars op de sehutsrich- ting) met schieten op het doode paard (ook met verminderde lading) met het geweer kal. 6.5 mM. a. 1 schot linkervoorbeen (normale lading). Been doorboord en tevens verbrijzeld, b. le schot (met 1.3 Gr. lading) op het linker bovenachterbeen. Trof het gewricht en ging door het weeke gedeelte van het rechter boven achterbeen. 2e schot, als voren, trof hooger doorboorde het eerste been en drong in het tweede been dat verbrijzeld werd. De kogel werd in het been geheel plat en eenigszins verbogen doch verder niet misvormd teruggevonden c. le schot (lading 1.3 Gr.) door het linker achteronderbeen, welk been op een week gedeelte doorboord werd. 2e schot als voren, verbrijzelde het linker achteronderbeen en door boorde dit, terwijl het projectiel zeer misvormd en achterst te voren in het rechter achteronderbeen werd teruggevonden (het achterste gedeelte was alleen in dit lichaamsdeel gedrongen). d. 1 schot op de linkerbovenkaak. Doorboort beide kaken, terwijl een zuiver kanaal gevormd wordt. e. 1 schot (model lading) dwars door den buik. Het paard over zijn geheele breedte doorboord. f. 1 schot (lading 1 Gr.) door het linker bovenvoorbeen, doorboort dit been, een vrij groot gat vormende met splintering van het been. g. 1 schot (model lading) in de lengte van het paard; ingedrongen in de linkerbil en uitgekomen aan de rechterzijde; ongeveer op het midden. h. 3 schoten (model lading) op de hoeven, die steeds doorboord werden. Het gat in de hoeven was zoo klein door het zich weer spoedig sluiten van de vezels dat het bijna niet te vinden was, F, W. G. Merz.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 568