CORRESPONDENTIE. Kapitein G. H. Berenschot. Kapitein-intendant H. A. Engeringh. id. H. P. M. van Altenn. le luitenant J. U. van Loon. le luit. kwartiermeester J. W. H. Roeder Eveha. I6 luitenant F. H. van der Kop. Kapitein P. G. Schmidhamer. In dank ontvangen. In dit nummer. Dank. In de volgende aflevering. Uw briefkaart van 9 Apriljl. ontvangen in de volgende afle vering zal ik aan uw verzoek voldoen. Dank voor de toezegging. Ontvangen, id. Brief en pakket even voor het afdrukken van deze aflevering ontvangen. Ik zal U spoedig schrijven. Uw opstel „De expeditie naar Zuid-Flores" ontvangen. Wil nog eenig geduld oefenen. Catalogue de livres sur les possessions Neérlandaises aux Indes Orientales et Oeciden- tales etc. Martinus Nyhoflf a la Haye. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 571