2 OVERGEPLAATST. Departement van Oorlog. Gewestel. en plaatsel. staven. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Genie. Militaire Administratie. Bij de Ille afd. (Hoofdbureau der Artillerie), (Voorzitter der comm. tot herz. van den Instr. Inv.) de kap. D. J. Alberti bij de IVe afd. (Hoofdbureau der Genie), de le It. H. A. Klerks Als plaatsel. commandant te Batavia, de lt. kol. H. C. P. de Bruijn. Bij het 2e bat., de kap. P. A. Zweedijk en de le lts. H. E. de Wilde en W. J. Ising; bij het 10e bat., de le It. G. H. van der Nagel; bij het 12e bat., de 2e It. K. L. Verstege; hij het 13e bat., de kap. L. E. W. Seek; bij het 14e bat., de le lts. G. P. Hofman, L. Gout en K. A. Vosmaer en "de 2e It. H. M. Vis; bij het 18e bat, de le lts. P. H. Mathijsen en C. Noltenius van Elsbroek; bij het 2e dep. bat., de kap. P. E. W. van der Paardt; bij het garn. bat. van de 2e mil. afd. op Java, de kap. H. L. van den Ende; bij het garn. bat. van Celebes, Menado en Timor, de kap. J. P. T. Veeren bij het garn. bat. van Sumatra's Oostkust, de 2e It. J. E. Collard bij het garn. bat. van Atjeh en O., de le It. H. W. de Back en de 2e lts. C. J. Boon en P. van der Molen; bij de garn. comp. van de Lampongsche districten, de 2e It. J. E. Franssen bij de garn. comp. van Banka, de le It. H. J. van Bremen; bij het Subsistenten-kader te Batavia, de maj. H. H. Kink en de kap. W. N. Wintershoven bij het Strafdetachement te Ngawi, de le lts. Jhr. J. A. C. von Schmidt auf Altenstadt en E. A. von Winning. Bij de esks. te Salatiga, de le It. P. A. Schrassert Bert; bij het rechterhalf 4e esk. te Kota-Radja, de le It. J. P. Gentil. Bij de 3e comp. te Soerabaja, de 2e It. J. F. C. Deibert; bij de 17e comp. te Kota-Radja, de kap. J. L. Swart, de le It. M. Hoolboom en de 2e It. A. van den Bovenkamp. Bij den gew. en plaats, geniedienst van Atjeh en O., de kap. E. Tie- lenius Kruijtlioff; bij den geniedienst te Willem I, de kap. C. Swartbol; bij het korps genietroepen te Malang, de 2e It. W. II. M. Schadee en J. S. Redeker; bij den gew. en plaats, geniedienst te Makassar, de le It. G. U. van Renesse van Duivenbode. Bij de gew. int. van Atjeh en O., de kap.-kwm. J. C. de Raad;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 573