3 Geneeskundige Dienst. GESTELD. Infanterie. Cavalerie Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. HERSTELD. Infanterie. Militaire Administratie. Infanterie. bij die te Batavia, de le lt.-kwm. J. van Pienbroek en de 2e lt.-kwm. E. H. van Hille bij die te Soerabaja, de le lt.-kwm. T. Gerdes Oosterbeek; bij die te Padang, de 2e lt.-kwm. L. H. Spook; bij die van Amboina en Ternate, de kap.-int. H. P. M. van Altena; bij bet hospit. te Semarang, de le lt.-kwm. A. G. Kempees; bij dat te Malang, de 1 e lts.-kwin. J. van Pienbroek en C. F. H. Gravelotte bij dat te Padang, de le lt.-kwm. A. li. Verniers van der Loeff; bij den raad van adm. van het 17e bat., de le lt.-kwm. J. H. Stoltman; bij dien van het Subsistenten-kaJer te Soerabaja, de le lt.-kwm. J. A. Wilkens bij dien van het Subsistenten-kader te Padang, de 2e lt.-kwm. A. J. A. Brandon Bravo; bij het garn. te Lahat, de 2e lt.-kwm. E. F. T. H. Bovens. Bij den gew. en plaats, geneesk. dienst van Palembang, hospit. aldaar' de off. v. gez. 2e kl. L. F. C. Alers bij het hospit. te Magelang, de off. v. gez. gez. 2e kl. "VV. J. H. Tim mermans en de apoth. 2e kl. F. H. Leusden; bij dat te Soerabaja, de apoth. 2e kl. F. de Wolff; bij het garn. te Moeara Teweh, de off. v. gez. 2e kl. E. M. G. Ahn. Op non-activiteit, wegens overcompleet in zijn rang, de kaps. J. A. Willems en D. A. Okhuijzen. Op non-activiteit, wegens overcompleet in zijn rang, de le It. Jhr. L. D. C. de Lannoij. Op non-activiteit, wegens overcompleet in zijn rang, de 1 lt.-kwm. G. G. Lion. Op non-activiteit, wegens overcompleet in zijn rang, de off. v. gez. le kl. J. F. Tulleners. In activiteit, boven de formatie, de kaps. J. A. Willems en D. A. Okhuijzen. In activiteit, boven de formatie, de le lt-kwm. G. G. Lion. OPGEDRAGEN. Om naar Nederland terug te keeren, aan den kap. E. II. J. V. van Muiken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 574