4 Ingetrokken. Militaire Administratie. VERLEEND. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. ONTSLAGEN. Infanterie. Genie. ONTHEVEN. Infanterie. Gedetacheerd. Overleden. Do overplaatsing bij het Strafdetaehement te Ngawi, van den len lt. Jhr. J. A. C. von Schmidt auf Altenstadt. De overplaatsing bij het hospit. te Malang, van den le lt.-kwm. J. van Pienbroek. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kap. "W. N. "Wintershoven en aan den len It. L. M. Leijh zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den 2en It. C. D. F. A. Brouwers; nader zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den len lt. E. K. van de Yen. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den len lt. P. Tillema. Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den len It. W. L. Zonnevijlle. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kap.-kwm. E. P. Bedier de Prairie. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte aan den apoth. 2e ld. C. ~W. Coenen; zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den off. v. gez. le kl. A. A. Grondhout. Eervol, als commandant der le mil. afd. op Java, de Generaal-majoor P. P. H. van Ham; op verzoek, eervol, wegens volbrachten diensttijd en met behoud van recht op pensioen, de lt. kol. G. S. Schultz en de kap. J. C. de Vaal. Op verzoek, eervol, de le lt. R. Birckenhauer. Eervol, van de waarneming der betrekking van commandant der 2e mil. afd. op Java, de kolonel A. "VV. H. Perelaer. Voor den tijd van vijf jaren bij het Leger in Nederland, de le lts. J. til. A. ter Beek en R. R. Hetschko. le lts. D. J. Ilageman, en A. Bijleveld.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 575