MUTATIËN BIJ HET OFFICIERSKORPS VAN HET NED.-INDISCH LEGER GEDURENDE DE MAAND FEBRUARI 1893. BENOEMD. Gewestel. en Plaatsel. Staven. Infanterie. Geneeskundige Dienst. GEPLAATST. Infanterie. Artillerie. Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. Tot instructeur bij de milit. school, de le lt.-inf. S. A. Schut; tot hulp-instructeur bij de milit. school, de le lt.-inf. R. A. Cornelissen. Tot milit. commandant van Sumatra's Oostkust, de It.-kol. J. W. Stemfoort. BEVORDERD. Tot lt.-kol., de maj. H. F. F. Lutje en PI. H. Rink. Tot off. v. gez. le kl., de off. v. gez. 2e kl. Dr. A. J. Olivier: tot apoth. le kl., de apoth. 2e kl. A. F. de Wolff. Bij het 2e bat., de 2e It. J. J. Diemont; bij het 3e bat., de kap. J. A. Willems; bij het 4e bat., de 2e It. IC. J. F. A. Goossens; bij het 17e bat., de 2e It. H. Schouten; bij het le dep. bat. boven de formatie van het korps, de le lts. J. J. J. Ar. Oosterman en J. H. Rutten bij het garn. bat. van Palembang, de le lts. W. G. H. Sterkenburg en A. A. C. Strandes; bij het garn. bat. van Celebes, Alenado en Timor, de le It. E. F. W. C. Westerbaen Schmidt. Bij de 9e comp. te Batavia, de 2e It. J. M. van der Meer. Bij het hosp. te Batavia, de kap.-kwm. J. A. 't Hooft. Bij den gew. en plaats, geneesk. dienst in de 3e mil. afd. op Java, hosp. te Soerabaja, de off. v. gez. le kl. J. F. Tulleners.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 576