II IJ T ATI EN BIJ HET OEFICIEESKORPS AAN HET NED. INDISCHE LEGER GEDURENDE DE MAAND MAART 1893. BENOEMD. Staf van. het Leger. Generalen Staf. Geneeskundige Dienst. BEVORDERD. Infanterie. Militaire Administratie. GEPLAATST. Infanterie. Artillerie. Militaire Administratie. OVERGEPLAATST. Gewestel. en Plaatsel. Staven. 'J'ot Luitenant-Generaal en tot Commandant van liet Leger en Chef van liet Departement van Oorlog in Nederlandseh-Indie, de Generaal Majoor K. W. W. Geij van Pittius, adjudant in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin. Tot Kidder van den Ned. Leeuw, de maj. F. J. Haver Droeze. Tot off. van gez. 2 kl. den heeren (arts) A. H. Nijland, P. H. Schoon heid en C. J. Neeb. Tot kap., de le It. C. F. van den Ende en Jlir. H. A. A. Meijer; tot le lt., de 2 It. L. T. H. Peereboom, J. J. Diemont en H. C. Kerkkamp. Tot kap.-kwm., de le It.-kwm. J. J. Iiupscher en A. A. De Voogt. Bij het 2e dep. bat., de 1 It. E. A. van Kappen en de 2e It. G. A. Vries bij het 11e bat., de 1 It. J. L. F. Sanders; bij het 16e bat., de 2 It. E. van Zijdveld; bij het 17e bat., de le P. Hintze; bij het le dep. bat., de le It. M. K. W. F. Scheurer; bij het garn. bat. van de Z. O. afd. van Borneo, de 2e lt. F. C. Mets. Bij de 2e comp. te Banjoe Biroe, de kap. W. F. G. L. Kerrebijn. Bij den raad van adm. van het 6e bat., de 2e lt.-kwm. A. H. J. G. Scheepens; bij het hosp. te Willem I, de 1 lt.-kwm. R. F. Biermann. Als plaatsel. adj. te Magelang, de le It. adj. E. Kroef.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 580