Artillerie. Geneeskundige dienst. Geneeskundige dienst. BELAST Generale Staf. Infanterie. 5 Op verzoek, eervol, wegens volbrachten diensttijd, en met behoud van recht op pensioen, de magazijnmeester 3e kl. (2e luitenant) J. J. Ruijgrok. Op verzoek, wegens ongeschiktheid voor alle militaire diensten, eervol en met behoud van recht op pensioen, de off. v. gez 2e kl J W O Kern. ONTHEVEN. Op verzoek, van den verderen duur zijner detacheering bij het Ned Ind Leger, do off. v. gez. Ie kl. J. J. van Driel. Met de waarneming der betrekking van Chef van den Generalen Staf de lt.kol. J. J. K. de Moulin. OVERLEDEN. De le It. K. A. Kauffmann en C. van der Schroeff. 0

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 588