MUTATIËN BIJ HET OEFICIERSKORPS AAN HET NEB. INDISCH LEGER GEDURENDE DE MAAND MEI 1893. BENOEMD Gewestel. en Plaatsel. Staven. Artillerie. Geneeskundige Dienst. BEVORDERD. Infanterie. Artillerie. Militaire Administratie. Geneeskundige dienst. GEPLAATST. Infanterie. Artillerie. Tot commdt. der le mil. afd. op Java, de kol. A. J. Kalff; tot mil. commdt. van Amboina en Ternate, de lt.-kol. W. P. Stutterheim. Tot magazijnmeesters 3e klasse (2e luitenant), de magazijnmeesters 4e klasse F. Croes en H. W. Rashom. Tot off. v. gez. 2e kl., de heeren (arts) C. van der Meer en L. C. van den Bergh. Tot kaps., de le lts. L. Labotz, W. H. Bueninck, P. A. Gallas, W. C. Schreijner, C. Brand en A. Jonker; rot le lts., de 2e lts. J. J. le Roy, IT. R. F. A. de Graaf, H. A. C. W. A. Hahmann, J, H. C. Munter, A. L. C. Grosse, P. T. M. Dammers, A. Voorneman en E. C. G. Gijsberti Hodenpijl. Tot, maj., de kap. M. B. Rost van Tonningen tot kap., de le It. G. E. Hoffmann tot le lt.de 2e It. A. van der Plegge Spies. Tot kap.-kwm., de le lt.-kwm. J. J. Verwijnen. Tot off. v. gez. le kl., de off. v. gez. 2e kl. D. F. .T. Muller. Bij het 2e bat., de maj. P. A. van der Loeff en de 2e It. L. G. Mus- quetier; bij het 5e bat., de kap. W. K. M. Beugel; bij het 11e bat., de 2e It. P. E. Spaan. bij de 2e comp te Banjoe-Biroe, de le It. W. M. A. Hojel.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 590