3 Artillerie. Genie. Militaire Administratie. GESTELD Genie. INGETROKKEN. Infanterie. Genie VERLEEND. Infanterie. Bij do 17e comp. te Kota Radja, de 2e lt. F. van Wapeningen; bij de A. C. W. te Soerabaja, als onderdirecteur, de kap. M. B. Bost van Tonningen; als voorzitter der commissie van proefneming te Batoe Djadjar, de kap. C. J. Ludolph. Bij den gew. en plaats, geniedienst in de 2e mil. afd. op Java te Semarang, de kap. C. Swartbol; bij dien van Atjek en Onderh. te Kota Radja, de maj. J. G. Kerlen, bij het korps genietroepen te Malang, de maj. E. Marcella. Bij de gew. int. in de 2e mil. afd. op Java te Semarang, als kap.-int., de kap.-kwm. P. A. Struijvenberg bij die in de 2e mil. afd. op Java te Soerabaja, de le it.-kwm. V. w. J. van der Linden bij die van Atjeh en ondh. te Kota Radja, als kap.-int., de kap.-kwm. IJ. A. Engeringh bij die in de 3e mil. afd. op Java te Soerabaja, op verzoek als kap.- kwm., de kap.-int. A. A. C. Harting; bij het hospitaal te Soerabaja, de kap.-kwm. T. J. Muller; bij de milit. school te Meester Cornelis, de le lt.-kwm. G. G. Lion; als magazijnmeesters le kl. (kapitein) bij het korps-magazijnmeesters der milit. adm. de kap.-kwm. A. A.,C. Harting en J. de Visser. Op non-activiteit, wegens overcompleet in zijn rang, de magm. 3e kl. (2e luitenant) A. W. Meijer. De overpl. bij het 7e bat., van den kap. M. E. J. van den Bossche. De overpl. naar Semarang, van den kap. J. J. Proost; de overpl. naar Willem I, van den kap. C. Swartbol. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan de le lts. A. F. Roqué, D. H. Wr. O. Mecke en den 2en It. A. E. van Kappen twee jaren verlof naar Europa, wegens 12 jaren onafgebroken dienst, aan de le lts. B. A. A. de Vlaminck en E. G. E. Lutje; zes maanden verlenging van verlof naar Nederland, aan den len It. II. T. van IJsseldijk.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 592