Geneeskundige Dienst. BELAST Infanterie. INGETROKKEN. Infanterie. Administratie. GEDETACHEERD. VERLEEND Infanterie. Cavalerie. Genie. Geneeskundige Dienst. ONTSLAGEN. Infanterie. Op nonactiviteit, wegens overcompleet in zijn rang, de off. v. gez. 2e kl. J. B. van Deventer. Met de waarneming der functie van Chef van den Staf in de le rail. afd. op Java, de kap. J. P. Meijer. De overplaatsing bij het 7e bat., van den len It. H. C. Hoedt; de detacheering bij het Ind. leger, van den len lt. O. W. Gobius; De overplaatsing bij het hospt. te Soerabaja, van de kap.-kwm F. J. Muller; De overplaatsing b/d. gew. int. in de 3e mil. afd. op Java te Soera baja, van den le It.-kwm. V. W. J. van der Linden. Bij de krijgsschool in Nederland, de le lt.-kwms. M. D. van Vuuren, P. A. C. Bollen en de 2e lt.-kwm. M. C. Boon; D ^F "e^ondheidsetablissoment te Soekaboemi, de off. v. gez. 2e kl. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kap. H. F. T. van Blokland Twee jaren verlof naar Europa, wegens 12 jaar onafgebroken dienst, aan den lt. kol. D. Brakel en den kap. A. J. van Geelen, Zes md. verlof naar Europa, buiten bezwaar van den lande, aan den 2en It. J. W. Berenschot Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den lt. kol. C. P. J. van Vliet, kap. A. J. O. Groeneveld en den len It. A. A. J. C. Hoorn. Twee jaren verlof naar Europa, wegens 15 jaar onafgebroken dienst, aan den ritmeester H. W. A. Van Jeveren. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kap. J. J. Proost. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den dir. off. van gez. le kl. C. H. Vechtman en den off. v. gez. 2e kl. 0. J. Marcus. Eervol, als mil. comdt. van de W. afd. van Borneo, de lt. kol. D. P. Bouman.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 597