59 klaring heeft bezegeld en onderteekend, zoo wordt voornoemde N. N. door mij, onder nadere goedkeuring van Zijne Ex. den Gouv. Gen. van Ned. Indië plechtiglijk erkend en bevestigd in zijne waardigheid vanzullende hij, zoolang de in bovenbe doelde verklaring aangegane verbintenis door hem wordt nageleefd, in die waardigheid door het Gouvernement worden gehandhaafd. Aldus opgemaakt te Kota Radja den De Gouverneur van A. en O. Deze verklaring en de daaraan gehechte acte van erkenning en bevestiging zijn goedgekeurd en bekrachtigd op den De Gouverneur-Generaal van Ned. Indië.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 62