WENKEN IN ACHT TE NEMEN BIJ HET GEBRUIK, HET ONDERHOUD EN HET HERSTELLEN VAN ALUMINIUM ARTIKELEN. Aangezien reeds vele uit Nederland aankomende officieren in het bezit zijn van aluminium veldflesschen en kookgereedschap z. a. kook pannen voor gebruik te velde en dergelijke, meent schrijver zijn kameraden een dienst te bewijzen door hen eenige wenken te geven, welke bij de reiniging, het gebruik en het herstellen dier artikelen moeten worden in acht genomen. Die wei ken zijn ontleend aan het werkje van den Heer Peter man, Hauptmann Z. D. Mitglied des Bekleidungs-amts des 13 (K. W.) Armeekorps en zijn gedeeltelijk op officieele voorschriften, ge deeltelijk op eigen waarneming gegrond Om de veldflesch zooveel mogelijk tegen stooten en drukkingen te beschermen, het vuil worden van den buitenwand der flesch te verhinderen en de dranken zoo lang mogelijk koel te houden is het noodig de veldflesch van een vilten overtrek te voorzien. Het is niet aan te bevelen de dranken langer dan één dag in de aluminium veldfleschen te bewaren, terwijl na gebruik de flesch met water uitgespoeld en met de opening naar beneden moet worden opgehangen. Zoodoende loopt het water tot den laatsten druppel weg en kan de flesch volkomen droog worden. Nu en dan is het echter noodig de veldflesch meer volkomen te reinigen. Daartoe vult men haar met heet water, en voegt daaraan eenig fijn zand toe, waarna men flink schudt. Op deze wijze worden vlekken en afzettingen aan de binnen kant der flesch geheel verwijderd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 391