IN HOUDS-OPGAVE. In Memoriam^lz. Het Indische leger onder het Ministerie van Oorlog; door A1, 87. Iets over de tegenwoordig in gebruik zijnde springmiddelendoor een artillerist (slot) Het tirailleeren in het terrein; door D. Bakker (vervolg)52, 113. Iets over gras en grasvelden voor onze legerpaardendoor T. J. A. Molenaar®2. Proeven en oefeningen bij het wapen der artillerie aanhangigdoor een artilleristw ^1* Kort geschiedkundig overzicht der draagbare wapenen en de tegen woordige bewapening van Europa; door J. M. Ente van Gils (vervolg)n 211. Antwoord aan den Heer G. Nijpels, kapitein der Infanterie van het Koninklijke leger van de Nederlandsch-Indiën, naar aanleiding van zijn open brief in No. 3 van den 27en jaargang van het Indisch Militair Tijdschrift; door G. J. C. A. Pop77. Een hulpmiddel bij de theoretische schietoefeningen der artillerie door J. U. van Loon (met een plaat)123, 159. Militair bespiegelingen; door Senda140, 211. Open brief aan de lezers van „den Militairen Spectator" en van het „Indisch Militair Tijdschrift"; door G. Nijpels146. De Inlandsche landaarden in het Nederlandsch-Indisohe Leger en hun militaire waarde; door Rido181, 231, 303. Militaire Rechtspraak. Art. 143 Rechtspl. bij de Landmacht. Bevoegdheid van den militairen rechter; door A. Y. L. Barré... 194. Over het tutoyeeren onder officieren; door Ferdinand216. Bundelvuur en gezelschapsrekening door K. M.; door H. III222. Iets over de nieuwe uniformdoor X226. De Fransclie expeditie naar Madagaskar; door A. F. (met een plaat)246, 314. Een en ander over het opleidingssysteem van den Russischen generaal Dragomirow; door Ajax256, 322. Het examen voor onderluitenant; door A. B281. Uit de oude doosdoor J. A. Yink, gepens. kolonel284. Iets over den 7 cm. A. mortier en zijne munitie; door X340. Militaire Rechtspraak. Artikel 35 R. L. Benoeming van officieren-commissarissen. Bevoegdheid daartoe. Informaliteitendoor A. Y. L. Barré... 352.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 8