KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT DER DRAAGBARE WAPENEN EN DE TEGENWOORDIGE BEWA PENING VAN EUROPA. {Vervolg van bl. 3211' deel). Japan. Het geweer Mouratakaliber 8 mM. Tijdens het uitbrekeu van den oorlog met China was de Japansche infanterie bewapend met het geweer van 11 mM. van den kolonel Mourata. Dit geweer werd in 1880 aangenomen en gemaakt te Tokio en Osaka, en in 1884 verstrekteerst in 1889 waren alle troepen er mede bewapend. Het tegenwoordige geweer is van het kaliber van 8 mM. en door denzelfden uitvinder ontworpenhet staat bekend onder den naam van Model 1887, doch het is twijfelachtig of het toen reeds is aange nomen, daar de invoering van veel later datum is en bij het uitbreken van den oorlog slechts een klein gedeelte van het leger er mede bewapend was. Het geweer Mourata van 8 mM. behoort tot de tegenwoordig minder voorkomende cathegorie, waarbij zich het magazijn in de voor lade bevindt; voorts heeft dit geweer veel overeenkomst met het Fransche model 1886 en het Portugeesche Kropatschek. Het magazijn kan 8 patronen bevatten; ten einde ontijdig afgaan te voorkomen, heeft men de projectielen van voren afgeplat en het slaghoedje wat meer laten inzinkende huls is voorzien van een rand. Het geweer wordt door een hefboom als enkellader of als repe teer wapen gesteld. Er is geen pal aan het geweer, ten einde dit in rust te kunnen stellen. Yerdere gegevens: lengte z. b. 1.22 M., lengte m. b. 1.545 M., gewicht z. b. 4.082 KG., gewicht m. b. 4 38, hoogste vizierstand 4000 M., aantal trekken 4, spoed 279, patroon-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 92