103 Gouverneur van de Koninklijke Breda27 October 1903. Militaire Academie. No. 1573 A. Dankbetuiging. Mede namens het Personeel van de Inrichting onder mijn be stuur en namens het Cadettenkorps heb ik de eer UHoogedel- gestrenge hartelijk dank te zeggen voor de gelukwenschen die door U namens de oud-cadetten van het Nederlandsch-Indische Leger aan de Koninklijke Militaire Academie werden gezonden bij gelegenheid van de herdenking van haar 75 jarig bestaan en voor de waardeerende woorden waarin die wenschen waren vervat. De Kolonel, Adjudant in Buitengewonen Dienst van Hare Majesteit de Koningin, Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie, T. Sabbon. Aan den Heer KolonelAdjudant in buiten- geioonen dienst van hare Majesteit de Koningin M. B. Bost van Tonningen te Weltevreden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 119