- 3 Ons kazerneleven als opvoedings- en gezondheids- instituut; door Q. NeBlz. Automatic surveying instruments and their practical uses on land and waterbij Thos. Ferguson. London John Bale, Sons and Danielsson Ltd. 1904. Bamboe ornament der Kajan-Dajaksdoor J. A. Loe- bèr Jr. Het Indisch vlechtwerk voor export; door idem. Uitgegeven door de vereenigiug „Oost en West", den Haag 19C3 Nieuwe militaire kaarten, schaal 1 50000, der resi dentie Batavia Kaart van Batavia en omstreken, schaal 150000 Do Java-oorlog van 1825-30, door P. J. F. Louw, 3e deel; door G Voor de practijk. Het eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven; door A. van der Hegge Spies Voorstel tot wijziging van art. 31 v/h huishoudelijk reglement der officiersvereenigiug tot onderlinge ondersteuning van nagelaten betrekkingen; door W. F. II. Schoenmaker 24 Schietvoorschrift der infanterie; door R. Verbeterde sehietopleiding in de Vereenigde Statei van Noord-Amerika; door G. v. W. Vivresindemniteit, een gunst?; door Brans Verwisseling van voorwerpen van kleeding en uit rusting; door van Hasselt, kapitein der infanterie Oude militairen bij de depotbataljons; door d. G. Langdurige opbewaring van steenkolen; door V. J. Drossen van Javaansche militairen; door d. G. Soldatenschool of Voorschrift bajonetschermen; door J. van Hasselt, kap inf. Varia. Herdenking v/h 75 jarig jubileum der K. M. A. Kleur der uniform; door de Red Compagniesadministratie; door de Red Rondschrijven aan wielrijders en automobilisten Begrooting van Nederlandseh-Indië. Memorie van antwoord Litteratuur o ver zicht Brievenbus 404. 40G. 408. 539. 539. 625. 74. 74. 183. 317. 409. 410. 540. 541. 628. 629. 101. 185. 319. 542. 76. 1,57,65,73 en79. 319, 543 en 631.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 11