178 diteit en eenvoudigheid van samenstelling betreft, een der beste, zoo niet het beste der bestaande oorlogshandvuurwapens te zijn echter eenmaal ingevoerd en reeds zes jaar in gebruik is, zal het m. i. verstandig zijn voorloopig aan de bewapening der infanterie niet te tornen en later, wanneer dit geweer mocht blijken uit den tijd te zijn of ten gevolge van langjarig gebruik voor vernieuwing in aanmerking mocht komen, met de ondervinding betreffende de noodelooze verzwaring van het geweer M. 95. rekening te houden, afgescheiden natuurlijk van de technische verbeteringen in de geweerconstructie, welke in die jaren proefhoudend zullen zijn gebleken en waarmede het legerbestuur zeker niet zal nalaten zijn voordeel te doen. Meester-Cornells, 18 December 1903. J. C. C. Nyland.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 194