B w INDISCH VIJF EN DERTIGSTE JAARGANG a ll y, No. 1-6. 4.1 C. F. H. TÜCKERMANN. gftj v-4iO'T C^f' G. KOI.FF Co. 1904 >a~»i ujtv 'P^-e ?«*i iur>r-va jg - 'kiü3f' ■*xa!!!:! "ax» --xssx_.«EtSBfc» ■«jSiirli'M» H M 'i"tói- 'fo *3» 'Mi' qvjSp&i "-*^.j4>. x—r r2/4/jt?,«>£t **5» IR TIJDSCHRIFT ONDER REDACTIE VAN 4ÜÜ i Sv - Y t- BATAVIA x±£T floj f <ps=»/ 1 fl a/'~Vr%ai J—lTX» a?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 1