~V A. DR I A.. Kleur der uniform. Door het legerbestuur is bepaald, dat er een commissie, bestaande uit een stafofficier en eenige troepenofficieren, zal worden benoemd om proe ven te nemen omtrent den graad van zichtbaarheid van in verschillende kleurschakeeringen van grijs-groen-bruin gekleurde helmhoeden, veldzak- ken en slobkousen. Die proeven zullen genomen worden op verschillende uren van dag en nacht, bij verschillende weersgesteldheden en onder aller lei verschillende op de belichting van invloed zijnde omstandigheden. B.ed.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 201