Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. (P.. and 0.. Engel- sche mail, 57 stoomers). Imperial German Mail Line (N. Duitsche Lloyd mail, 138 stoom schepen). Nippon Yusen Kaisha (Japansche mail). British Steam Navigation Co. Lt, Indo China Navigation Co. Lt. Messageries maritimes de France (Fransche mail). Maatschappij Nederland (Holl. mail). Glen-line of Steam Packets. Queensland Royal Mail Line. Behalve door de vier laatstgenoemde, die alleen Singapore aandoen, wordt de route genomen over Pinang en Singapore. Slechts de maatschappij Nederland bezoekt daarenboven de haven van Sabang, terwijl aan de N. Duitsche Lloyd het voornemen wordt toegeschreven om dit voorbeeld te volgen. Een groot aantal stoomers van meerderen of minderen ton neninhoud en varende onder verschillende vlaggen doorkruisen het kanaal, koers zettende naar en verbindingen vormende tus- schen de groote handelsplaatsen Singapore en Pinang met de havens op het schiereiland Malaka en die in Ned. en Eng. Indië. In de laatste jaren is het verkeer door de straat vooruitge gaan door de meerdere militaire actie en handelsuitbreiding in Oost Azië, door den grooteren bloei en opkomst van de onder L'ngelsch protectoraat staande Maleische staten op het schier eiland Malaka en zal het zich in de toekomst wellicht nog uitbrei den door den vooruitgang op Noord Sumatra. Door het openen der Trans-Siberische spoorbaan thans de kortste verbinding tusschen Europa en N. Oost Azië zal het verkeer door de straat van Malaka iets verminderen. De doorgraving van het schiereiland Malaka een denkbeeld, dat reeds eenige malen geopperd is zou verlegging van den grooten handelsweg ten gevolge hebben. Een korte beschrijving van de verschillende havenplaatsen moge een denkbeeld geven van het belang van elk harer. Singapore. Het groote kolenstation met 200 a 250.000 ton gemiddelden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 249