262 treden de le luit. Adama van Scheltema, terwijl de 3e mob. colonne aldaar vervangen was, aanvankelijk door een peloton Europeanen met repeteergeweren onder den len luit. Oosterman en naderhand aangevuld tot eene nieuwe colonne onder bevel van den kap. van Polanen Petel. De verkenningen konden zich nu verder uitstrek ken. De benteng te Oepa werd den 9en Juli, nadat spionnen had den kennis gegeven van hare zwakke bezetting, zonder slag of stoot genomen en met den grond gelijk gemaakt. De bende van Nja Makam begon merkbaar te verloopen, de bevolking keerde langzamerhand naar hare kampongs terug en begon weder de ladangs te bewerken. De benteng te Kwala Simpang werd verla ten bevonden en thans door een detachement van 75 man onder den kap. van Polanen Petel bezet, terwijl het voetpad op den rechteroever tusschen dezen post en Seroewaij tot een weg van 2 M. werd verbreed. Met patrouilleeren bleef men steeds doorgaan De hoofden van Silang en Karang, twee landstreken gelegen ten W. van Kwala Simpang, bleven nog in hun verzet volharden en werden nu van het bestuur over hun land vervallen verklaard. Hoewel deze gewezen hoofden den troepen in het Tamiangsche nog langen tijd heel wat te doen gaven, kan de eigenlijke expeditie hiermede toch als afgeloopen worden beschouwd Als belooning voor de bewezen diensten werd de kolonel v. d. Pol van ridder 4e klasse bevorderd tot ridder 3e klasse in de M. W. O. De kap. der inf. Kuyk, de luit. ter zee le kl. Mensert, idem 2e kl. van Dijk, de officier van gezondheid 2e klasse Karthaus en serg. Feenstra van de le mob. colonne werden benoemd tot ridders 4e klasse in de M. W. O. Aan 1 inl. fuselier en 1 inl. hoornblazer van de le mob. colonne werd de medaille voor moed en trouw uitgereikt. De le luit. der inf. v. d. Schroeft werd na zijn dood als rid der 4e klasse in de registers der M. W. O. ingeschreven. Het gouden kroontje voor eervol vermelden werd geschonken aan den majoor der inf. Meuleman, den kap. van den generalen staf La Feber, den kap. der art. Hiel, den len luit. der inf. Enge-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 276