299 R L' 8 L A X i> TROEPEN. c. Artillerie. Ie en 2e O. Siberische artilleriebrigade Transbaikal-artillerieafdeeling O. Siberische tirailleurs-artillerieafdeeling Twee afdeelingen Europeesche brigades le en 2e Transbaikal-koz'akkenbatterij 3e 4e d. Genietroepen. Ie en 2e O. Siberisch geniebataljon Geniecompagnie Kwantoen Oessoeri-spoorwegbrigade Trans-Amoer- Totaal Totaal STERKTE 8 st. 27m.208, 4 van 6 c. II. Grenswacht (ongeveer). III. Vestingtroepen. le en 2e vestinginfanteriebataljon Port-Arthur Vestinggeniecompagnie le en 2e vestinginfanteriebataljon Wladiwostok Vestinggeniecompagnie V estingtelegraafaf deeling Wladiwostok Vestingbrandweercommando Vestinginfan teriebatalj on Nikolaj ewsk compagnie n torpedo Wladiwostok artillerie Possiet torpedo Totaal Totaal troepen in le linie IV. Troepen in 2e linie, waarschijnlijk dadelijk aan te voeren. 2e en 3e Siberische reserve-infanteriebrigade Siberische reserve-artillerieafdeeling Zes Siberische kozakkenregimenten Totaal Totaal generaal 8i of10| 170 50 6 52 145 253 50 5 50 5 4 36 5 6 11 3 40 a 8 st. 36 40- 8- 36 3380 540 810 1370 580 700 7380 2000 280 2230 7740 180 3070 680 50 130 860 3950 12250 30000 2640 245 2640 245 90 20 1000 400 100 180 100 100 7800 179800 40000 1850 5700 47600 227500 Bataljons, eskadrons, batterijen. Officieren. 12 a 2,,8 3 „8 6 8 2„6 2 „6 i 1 1 1 4 1 4 75 12 18 40 10 15 Man schappen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 313