836 nen en Javanen tot in de kleinste onderdeelen van den uit- rukkenden troep. De Javaan had geen vertrouwen op zich zelf, noch op zijn geweer, en nog minder op zijn schietvaardigheid. Onlangs las ik in een hoofdartikel van een onzer Indische bladen over „koloniale legercijfers" en o. m. handelende over het getal minderen van Javaanschen landaard, waaruit de over- groote meerderheid van ons leger getrokken wordt, dat deze om standigheid, in verband met de geringe gevecfttswaarde van den Ja vaan, wel tot bezorgdheid moet stemmen. Dit valt niet te looche nen, vooral wanneer men nog in aanmerking neemt hetgeen het zelfde blad omtrent een Javaansche afdeeling vermeldt, die in een vredesmanoeuvre aan den haal toog voor een detachement wiel rijders, dat haar met een salvo en een luid hoera verraste. Werkelijk onze Javaansche militairen moeten nog heel wat veranderen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 350