353 dagen uitgerust. Duurt het verblijf of de marsch door onbe woonde streken langer dan 2 dagen, bv. 3 of 4 dagen, dan moeten per brigade of per sectie, als zij gedetacheerd worden, uit den trein dragers met vivres worden medegegeven, per brigade 1 resp. 2, per sectie 2., resp. 4 dwangarbeiders. Bij aankomst in een bivouak worden dan de kookgereedschap- pen verzameld op de plaats voor de keuken aangewezenbij de infanterie geschiede zulks compagniesgewijze. Gedetacheerde brigades, sectiën of pelotons koken zelfstandig. Voor het stampen van rijst gaf ik in mijn Gajo-verslag uit voerige gegevens, op in de practijk genomen proeven gegrond. S. Dl. I 1904. 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 367