403 2 divisiën, elk a 2 brigades van 2 regimenten h 4 bataljons- (32 bataljons 32.000 man); 1 cavaleriedivisie van 2 brigades a 2 regimenten van 6 eskadrons (24 eskadrons of sotnies) 2 artilleriebrigades (14 batterijen), 1 a 2 rijdende batterijen; 1 bataljon genietroepen a 4 compagnieën, waarbij 1 telegraaf- compagnie en verdere treinen. (Het 17e legerkorps heeft 1 cavaleriebrigade en geen rijdende batterijen.) De sterkte der eenheden bedraagt: Een regiment infanterie 79 officieren en 3970 man. cavalerie 36 940 paarden. batterij artillerie 8 stukken, 6 officieren, 260 man, 186 paarden. Wordt vervolgd). J. M. Baretta.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 417