100 EUROPEANEN. 100 INLANDERS. TOOK DE PRACTIJK. Vivresindemniteit, een gunst In de zesde, zevende en achtste alinea van artikel 102 en in de vierde, vijfde en zesde alinea van artikel 120 van het reglement op den inwendigon dienst voor de infanterie (uitgave 1903) lezen wij, dat uit betaling van vivresindemniteit een gunst is, die militairen onder bepaalde omstandigheden deelachtig kunnen worden. Bij het detachement te Pangkadjene bevinden zich 2 gehuwde Euro- peesche onderofficieren, 1 gehuwd Europeesch fuselier, 2 gehuwde inland- sche onderofficieren en 7 gehuwde inlandsche fuseliers. Yan dezen nemen alle fuseliers deel aan de menage, terwijl de gehuw de onderofficieren vivres in natura ontvangen. Het trok mijne aandacht, dat geen van deze gehuwden vivresindemniteit wenschte te ontvangen, die volgens de A. O. 1900 No. 100 voor Europeanen bedraagt 23 centen en voor inlanders 16 centen. De reden hiervan is, dat men zich onmogelijk voor 23 of 16 centen behoorlijk kan voeden, en zeker niet bij meerdaagsche oefeningen. Berekenen wij thans het geldswaardig bedrag volgens contraetsprijs van het ration vivres volgens tarief 15. Rijst 45 a f 0.1425 6.41 65 a 0.1425 9.26 Rundvleesch 30 D 0.75 22 50 24 v 0.75 - 18.00 Yarkensvleesch. 1) Gedroogde visch. 5 1J 4 a f 0.50 - 2. Koffie 3 a f 1.25 3.75 3 It it 1-25 3.75 Zout 26 V 0.02 0.05 2S it 0.02 0.05 Petroleum l5 V 0.16 0.24 1 it 0.16 0.16 Azijn 1 f) 0.16 0.16 0.5 0.16 0.08 Brood 20 0.19 3.80 •n Boonen, bruine. 8 n 0.30 2.40 Ter plaatse niet verkrijgbaar en vervangen door eene gelijke hoeveelheid gerookt spek. Alhoewel dit nimmer kan worden uitbetaald, vertegenwoordigt dit volgens prijslijst A. O. 1901 No. 79 een waarde van f 0.05.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 423