411 Komt de compagnie laat thuis of heeft ze een meerdaagsche oefening, dan is genoemde paragraaf wederom onopvolgbaar, eveneens wanneer de betrokken militair in arrest is enz. Waarom die grens zoo bijzonder nauw gesteld? Voor de officieren van kleeding moet het hetzelfde zijn of die grens 2 dagen of 2 maanden is; is iets bij de inlevering niet in orde, dan kunnen ze immers de inlevering weigeren. van Hasselt. kap. inf.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 425