422 zand of kleine steentjes onmogelijk is, dan zouden voet en been daarmee op voldoende wijze beschut worden en kon de slobkous of beenkap uit de uitrusting verdwijnen. Door de grootere hoogte zou het schoeisel zwaarder worden^ doch als voor de kappen licht materiaal werd gebezigd zou dit op het totaal gewicht der voetbekleeding niet van overwegenden invloed zijn. J. H. A. van de Water.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 436