455 met toortsen bewaakt). Voorts maakt de weg ontelbare bochten, heeft eenige hellingen, waaronder een zeer lange, en leverde bovendien eene onverwachte hindernis op in den vorm van een omgevallen boom, op een der duisterste punten, dwars over de baanvoor de meesten eene zeer onwelkome verrassing. Te Banjoe Biroe vormde de sociëteit een controlepunt; van daar voert een mooie, vlakke, goed onderhouden grintweg naar Am- harawa, waar eene geleidelijke stijging begint over 1500 M. Hier is men reeds op de heirbaan MagelangSemarang, die in het door ons gebezigde gedeelte talrijke hellingen, uitloopers van den Oengaran, telt, waarvan vooral de Merak Mati bekend is. Ik heb verzuimd alle ups and downs tot Oenarang te tellen, trou wens de aandacht was voor andere zaken dringend vereischt; genoeg zij het op te merken, dat het aantal vrij groot is en verscheidene er van voor het paard zeer vermoeiend zijn. Van af 4 paal vóór Oenarang wordt het terrein weer vlak, stijgt en daalt dan weer eenigszins in de richting van Tjandi, om, 3 paal van dit keerpunt verwijderd, met 2 vrij steile hel lingen belangrijk te dalen (de zg. Gombel). Naar mijne schat ting zijn verscheidene der hellingen 5°, enkele gedeelten van den Gombel 7 tot 8°. De sociëteit te Tjandi gaf gelegenheid tot verfrissching van paard en ruiter, was tevens controlepost. Het wegen der ruiters met harnachement, benevens de lo ting voor het uur van afrit, had plaats in den ochtend van den 3en Decemberals volgorde van vertrek werd vastgesteld a. 1 uur 30 v.m. Ie lt. der cav. J. G. Boon met Tjot Tjitjim, Australische ruin, hoog 1.41 M., oud 7 jaar, totaal gewicht 82 K.G. 12 K.G. boven normaal (3e kl. 70 K.G.), dus 12 minuten ontheffing. b. 2 uur v.m. Ie lt. der cav. P. H. Hekkema met First, Sandelhouthengst, hoog 1.27 M., oud 10 jaar, totaal gewicht 65 K.G. normaal, krijgt alleen ontheffing voor klasse- verschil. c. 2 uur 30 v.m. Ie lt. der artillerie G. J. Pitlo met Star light, Austr. merrie, hoog 1.52 M., oud 7 jaar, totaal gewicht 79 K.G. 1 K.G. beneden normaal (le kl. 80 K.G dus 1 min. tijdsvermeerdering.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 469