456 d. 3 uur v.m. 2e It. der cav. H. L. Stennekes met N. N. Austr. merrie, hoog 1.45 M., oud 8 jaar, totaal gewicht 78 K.G. 3 K.G. boven normaal (2e kl. 75 K.G.), dus 3 min. ontheffing. e. 3 uur 30 v.m. Ie lt. der cav. J. J. de Wit met Bob, Austr. ruin, hoog 1.49 M., oud 7 jaar, totaal gewicht 103 K.G. 28 K.G. boven normaal, dus 28 min. ontheffing. f. 4 uur v.m. majoor der cav. A. B. J. W. Posno met Cake Walk, Austr. ruin, hoog 1.46 M., oud 7 jaar, totaal gew. 69 K.G.= 6 K.G. beneden normaal, dus 6 min. vermeerdering. g. 4 uur 30 v.m. 2e lt. der cav. A. Wiemer met Maggy, Austr. merrie, hoog 1.44 M., oud 7 jaar, totaal gew. 83 K.G.=8 K.G. boven normaal, dus 8 min. ontheffing. Yoor het gemakkelijk overzicht diene het volgende staatje, waarbij alle voorgiften werden herleid tot het normale voor le klasse paarden. NAMEN £.2 c a le Lt. Boon. 3e 70 82 10 12 22 23 le Lt. Hekkema. 4e 65 65 15 15 16 le Lt. Pitlo. le 80 79 1 1 0 2e Lt. Stennekes.. 2e 75 78 5 3 8 9 le Lt. de Wit. 2e 75 103 5 28 33 34 Maj. Posno 2e 75 69 5 -6 1 0 2e Lt. Wiemer. 2e 75 83 5 8 13 14 Gerangschikt naar de gemaakte tijden, was de uitslag de volgende I. Cake Walk (Austr.), maj. Posno: 93 K.M. in 5 uur 42 mi nuten 16.3 K.M. per uur of gemiddeld 272 M. per minuut. II. First (Sandelhout), Ie lt. Hekkema: 93 K.M. in 6 uur 33 min. 14.2 K.M. per uur of gem. 236.5 M. per minuut. III. Tjot Tjitjim (Austr.), le lt. Boon: 93 K.M. in 6 uur 38 min. 14 K.M. per uur of gem. 233.5 M. per minuut. IV. Bob (Austr.), le lt. de Wit: 7 uur 10 min. 12,96 K.M. per uur of gem. 216 M. per minuut. Klasse paard. Norm. gew. Werk. gew. Krijgt VI M L .1 C 4) G O. C 0 bC <13 co in le kl. J, c O be a c K 2 (S O «er J O Totaal aantal minuten voor gift 4 e klasse op O herleid, voorgift in minuten

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 470