461 14 November. Als 13 Nov. 15 Proefrit van 24 paal. Tijd ruim 3 uur. Tempo 30 op 10. 5 K.G. gaba. 16 Rust. Afstappen aan de hand. 5 K.G. gaba. 17 2X4-5' draf op 10' stap. Afgelegd 14 paal. 6 K.G. gaba. 18 Als 17 Nov. 19 Proefmarsch 17 paal, waarvan 6 door sterk geac cidenteerd terrein. Tijd 2 uur. 20 1 tempo van 1 uur draf op 10' stap. 6 K.G. gaba. 21 Als 20 Nov. 22 Proefmarsch 34 paal. Tijd 4uur. 6 K.G. gaba. 23 Rust. 5 K.G. gaba. Slobbering voor de doorstraling. 24 n 2X1 uur draf °P staP- Afgelegd 20 paal. 6 K.G. gaba. 25 Als 24 Nov. 20 1 tempo van lj- uur draf op 10 stap. Afgelegd ruim 12 paal. 27 Als 26 Nov. 7 K.G. gaba. 28 1 tempo van 1| uur draf op 10' stap. 7 K.G. gaba. 29 H Proefmarsch 24 paal. Tijd 2 uur 40 min. 7 K.G. gaba. 30 Rust. Voeder als op 23 Nov. 1 December. Proefrit van 2 uur draf. Afgelegd 18 paal. 7 K.G. gaba. 2 1 tempo van uur draf. 7 K.G. gaba. 3 Rust. 's Morgens en 's namiddags uur stap aan de hand. Bij het draftempo werd de paal gemiddeld in 6f minuut afge legd; het paard is in staat dien afstand in 6 minuten af te leggen, doch de practijk leerde mij, dat het ietwat kortere tempo veel langer kon worden volgehouden en alzoo beter tot het doel voerde. Gedurende de training bleef het grasvoeder onveranderd (met gedroogd); het ration gaba klom geleidelijk op tot 7 K.G. First bleef zeer opgewekt, at goed en had klaarblijkelijk van de training geen hinder. Bij de minste abnormale verschijnselen zou ik trou wens onmiddellijk gestaakt en van verdere deelname hebben afge zien In den vooravond van den 3en December werd 's avonds te 6 81 Dl. I 1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 475