464 paal, respectievelijk 2 en 1 week vóór den afstandsrit gereden. In den tijd daartusschen werd eenige malen gedurende een uur, waarvan 3 kwartier draf, gereden. De toestand van het paard bij die proeven voldoende blijvend, werd het ingeschreven. Ge durende het trainingstijdperk, als men dit tenminste zoo wil noemen, werd 25 kilo gras en 8 kilo gaba verstrekt. De gereden tempo's waren Gedurende de eerste 51 K M. achtereenvolgens 8 paal draf, 2 paal galop, 2/3 paal stap; te Tjandi werd 15 minuten gerust. Van Tjandi tot Oenarang werd gereden 5 paal draf en 5 paal galop, waarna wederom 25 minuten rust werd gegeven. Van Oenarang tot Salatiga 18 paal) werd aanhoudend gedraafd en gegaloppeerd, respectievelijk 17 en 10 kilometerdeze laatste afstand werd afgelegd in 88 minuten. De toestand van het paard was bij aankomst vrij goed en den volgenden morgen uitstekend. Naar ik later vernam is omtrent de afstamming van dit paard bekend, dat de vader een bekende Australische renponey was, die waarschijnlijk de overbrenger was van het goede bloed, dat ook dezen afstammeling kenmerkt Omtrent de wijze van rijden van luitenant Boon valt op te merken, dat een belangrijk deel van den afstand door hem in galop werd afgelegd; daardoor werd hem de gelegenheid gegeven tweemaal een behoorlijke rust te nemen; deze rust was, naar mij de eigenaar verzekerde, dringend gewenscht om het paard wat te doen uitbla zen In aanmerking genomen het bereikte resultaat, wil het mij toeschijnen, dat, bij gebruik van langdurige draftempo's met een minimum rust, het paard zich minder zal vermoeienmen bezige dan den galop bv. gedurende 2 kilometer elk half uur of uur, naarmate de toestand van paard en weg dit gedoogen. In ieder geval blijft de verrichting van een weinig getraind paard, slechts 1.40 M. hoog, onder een gewicht van 82 kilo, eene zeer mooie en pleit o.i. wel voor de kwaliteit dezer Australische poney. IV. Bijzonder mooi werk gaf luitenant de Wit met zijn 1.49 M. hoogen Australiër te zien, onder een totaal gewicht van zegge 103 kilogram. Met een dergelijken last op den rug, gedurende ruim 7 uur een afstand van gemiddeld bijna 13 K.M. per uur af te leggen en dan in goeden toestand het eindpunt te berei-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 478