588 Het bovenstaande door de Kamer ter kennis van den legercommandant gebracht zijnde, opdat ten aanzien van de verantwoording der hierbedoelde goederen eenvormig zoude worden gehaudeld, werd naar aanleiding daarvan door den legerbevelhebber aan alle afdeelings- en gewestelijke militaire commandanten eene aanschrijving, d.d. 2 April 1902 no. 1139/e, gericht, bepalende dat ten aanzien van de verstrekking in bruikleen, enz. van bovengenoemde voorwerpen voortaan moest worden gehandeld op gelijke wijze als voor de bij 20 van het militair tarief no. 24 bedoelde goederen is voorgeschreven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 554