567 het linkervleugelbataljon dier divisie; de overige bataljons bleven zonder te vuren voorwaarts gaan tot op 450 M. van den vijand, waar ze zich neerlegden en het vuur openden 1). Daar door de lengte der vuurlinie de linkervleugel der 9e divisie (Seaforth) geen vijand tegenover zich had, doorwaadde deze de Modderrivier en zwenkte daarna naar rechts, later ondersteund door de twee compagnieën die gesloten achter de linkervleugel volgden. Dezen afdeelingen gelukte het in den loop van den dag de Boerenstellingen tot op 300 M. te naderen, met sprongen van gemiddeld 100 M. lengte. Het deel der brigade ten Z. der Modderrivier kon dien dag door gebrek aan ondersteuningstroepen niet verder voorwaarts komen. Om 11 uur v.m. kwam de bereden artillerie van French in batterij ten Z. van Kameelfontein op de hoogten, die op 1800 M. het laager beheerschten. Zij schoot de voertuigen in het laager in brand en bracht het vuur daarna over op de Boeren op den Z. oever. Intusschen was de 19e brigade (9e divisie) met de 82e batte rij veldartillerie ten N. der Modderrivier ingezet. Om 9 uur v.m. waren 3 bataljons met de batterij de rivier bij Paardeberg- drift overgegaan en bewogen zich, uitstekend gebruik makend van het terrein, geheel ongezien voor de Boeren naar het ISf.O- Naarmate de bataljons hun plaats bereikten openden zij het gevecht; het eerst—om 11J uur v.m. het tweede Royal Cana dian Regiment, dat de spil der beweging vormde en zich links van de Seaforth opstelde. 1) De brigadecommandant (generaal Colville) zegt omtrent het vorenstaande: I never hope to see or read of anything grander than the advance of that thin line across the coverless plain, under a hail of lead from their invisible enemy in the river-banks. Thinner and thinner it grew, and thicker and thicker the brown patches on the grass behind it. What men are able to do, the Highlanders did; but there seems to be some law which fixes the exact amount of thinning which a body of civilized men can stand. It has nothing to do with fear: a battalion will advance without a waver, under a storm of bullets up to a certain point, on reaching that point it is possible that the enemy's fire may have slackened, but if the gaps in the ranks are too big it will halt. I am not going to arque on the vexed question of extended versus close formation for attack, but there are two things quite certain: first, that frontal attacks against entrenched troops with modern rifles cannot be pushed home as a single extended line; and. second, that one cannot advance in close order unless one has got the men.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 583