572 Dit feit bracht den Boeren de genadeslag toe, want een nieuwe aanval zou den overwinnaar den volgenden dag in het kamp brengen. Cronjé begreep dat alles verloren was; den 27en Febr. om 7 uur v.m. besteeg hij zijn paard, liet zich naar Roberts brengen en gaf zich onvoorwaardelijk over. Met hem vielen 4080 man, 47 officieren en 6 vuurmonden in handen van den vijand. "Van den 18en tot den 27en Februari hadden de belegerden niet meer dan 80 dooden en 160 gewonden gehad, een uiterst laag cijfer, dat wijst op de geringe uitwerking van het moderne geschut op verspreid opgestelde troepen, terwijl er uit blijkt dat vooral hongersnood en ziekte tot de overgave dwongen 1). De Engelschen verloren van den 16en tot den 27en Febr. 1598 man aan dooden, gewonden en vermisten, w.o. 104 officieren; bijna 10000 paarden, muildieren en ossen waren van uitputting bezwekenten slotte bedroeg het aantal van de in het hospitaal opgenomenen niet veel minder dan 16 van de geheele sterkte. Roberts betaalde zijn overwinning wel duur, maar niet te duur, omdat het ontzet van Kimberley en de capitulatie van Paardeberg een einde maakten aan een reeks nederlagen en den toestand der Engelschen ten hunnen voordeele wijzigden. {Wordt vervolgd.) v. d. B. the company on the left to the level of the Boer fire, which, owing to the darkness, was rather high. The result was that before they could gain comparative shelter, some 80 yards back, their commanding officer was wounded and they had suffered rather severely. The trenching party then set to work about 10 yards in rear of the front rank, which lay in the open for nearly two hours at 80 yards from the enemy's trench, keeping up so hot a fire at the flashes from the Boer lines that firing from the other side grew wild* When I say that cover was taken behind a fold in the ground, it must not be supposed that this was by any means complete protection I do not think that the difference between the ridge and the crest was more than 18 inches; but the advantage of this slight swell made all the difference to the firing line lying down. Without it they probably could not have held their own at that short distance from the enemy; with it they not only did so but made the Boer fire so unsteady that there were marvellously few casualties among the working party, who standing up to dig, were, of course, pretty well exposed during the early stages of their work. 1) Gen. Colville zegt hieromtrent: „Cooped day and night in their deep narrow trenches, out of which they could rarely have stirred in the midst of that appalling smell» it struck me that, grand as is the devotion that makes our men stand up to the heaviest fire, there was something very admirable in the dogged determination that held these men at their posts during ten weary days and nights and that perhaps we are too apt to look upon our own particular brand of courage as the only genuine sort.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 588