603 Hiermede neem ik afscheid van U in de hoop, dat uw papie ren troetelkind weer een goeden vader mag vinden en steeds in belangrijkheid en bloei zal mogen winnen. Geloof mij intusschen 1.1. U. 1) Zaterdag. 2) Juni, vroeger ook wel braak-of grasmaand geheeten. 3) Maliebaan. (Zoo geheeten naar het kolfspel, waarbij met een malie (hamer) tegen een kloot (bal) werd gesla gen, en waarvoor het exercitieveld eertijds bestemd was). 4) Front. 5) Regiment. 6) Gardes. 7) Post. 8) Generaal. 9) Order. 10) Adjudant-generaal. 11) Kolonel. 12) Majoor. 13) Bataljon. 14) Manoeuvreeren. 15) Galop. 16) Korporaal. (De vertaling van dit woord is foutiefblijkens het Fransche caporalis het afgeleid van cap (Lat. caput hoofd); het beteekent dus: hoofd man evenals kapitein.) 17) Soldaten. (Yan het Ital. soldare betalen met soldi stuivers.) 18) Detachement. 19) Dragonders. (Naar den draak in het vaandel.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 619