630 het veel te uitgebreid en wordt er te veel geëischt van het voorstellingsver mogen van den man. Duidelijk dient in het reglement uit te komen, dat het doel is het vormen van goede partij schermers, de rest alleen middel. Hoewel er wel iets voor te zeggen is den schijnstoot af te weren, acht ik dit bij de voorbeelden in de 3e en 4e afd. verkeerd, daar de man zich hierbij on- noodig bloot geeft, wat hem elders geleerd wordt nooit te doen. Bovendien geeft het noodeloos lange commando's, welke door inlanders niet aan te lee- ren en te begrijpen zijn. De normale stelling is verkeerd tegenover sabel of klewang. De linker hand is hierbij gemakkelijk trefbaarBeter is het het geweer terug te trekken als bij den verkorten stoot en dan, zoodra de tegenstander onder het bereik der bajonet komt, met een werpstoot aan te vallen. J. van Hasselt, kap. inf. BRIEVENBUS. Aan allen. Verzoeke U voor redactiezaken te richten tot een mijner beide opvolgers: de majoor v/d gen. staf J. P. Michielsen; de kapitein der infanterie E. den Dooren de Jong. Majoor Godin J j[jjne opvolgers zullen U hunne le luit. kwm. van de Water beslissing mededeelen. Ie luit. der inf. Buijze 1 Tinus Menrein aflevering 7. Redactie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 646