Opgave der in het litteratuuroverzicht opgenomen tijdschriften. Het recht in Nederlandsch-IndiëR- De Indische GidsI. G. Militair WeekbladM. W. Militaire SpectatorM. S. Militaire GidsG. Marineblad-Mar. Orgaan der Yereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap. Org. Kr. Idem idem. Vertalingen en overdrukkenKr. V. Veeartsenij kundige bladen voor Ned. IndiëV. bl. Geneeskundig tijdschrift voor Ned. IndiëG. T. Het PaardR- TeysmanniaI-* Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Ned. Indië. B. T. Verhandelingen v/h Bat. Genootschap van Kunsten en Weten schappen V. B. G. Notulen van idemN. B. G. Tijdschrift voor Indische taal- en volkenkundeT. I. T. Mededeelingen van wege het Ned. Zendelingen Genootschap. M. N. Z. Tijdschrift voor Ned. IndiëT. N. I. Tijdschrift voor het Binnenlandsch BestuurT. B. B. Orgaan der Indische krijgskundige Vereeniging O. I. K. Le Spectateur militaireS. M. Eevue maritimeR- Mar. Revue militaireM. Journal des Sciences militairesJ. Sc. M. La revue d'InfanterieR- d'I. Revue militaire suisseR. M. S. Revue du Servica de l'Intendance militaireR. Int. Revue de 1'Armee beigeR. A. B. Bulletin de l'Intendance et des Services administratifs del'Armee de terreR- RR- Revue du Génie militaireR. G. M. Revue de CavalerieR. d. C.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 656